Welcome to the official website of Siait-cable Group Limited
CN EN

Party Construction Trends

List of members of the 17th Central Committee of the Communist Party of China

发布时间:2016-08-25

Hu Jintao announced: the Seventeenth Central Committee and the Central Commission for Discipline Inspection, the Seventeenth National Party Congress has been elected. The audience sounded warm applause.

Beijing, 21 Oct (Xinhua) - The list of members of the 17th Central Committee of the Communist Party of China (204)

(In the order of last name)
(Wang), Wang Dongming, Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Wang Xudong, Wang, Wang, Wang, Wang, Wang et al. (Female, Mongolian), Yin Weimin, Deng Nan (female), Deng Changyou, Es Weitei Kelimu, Wang Jinshan, Wang Huining, Wang Guineng (Wang), Wang Jinshan, Wang Shengjun, Wang Jiarui, Wang Hongbin, Wang Xibin, (Hui), Bai Zhipui, Bai Enpei, Bai Jingfu, so that the plan, Sima Yi Tie Li Lang (Uygur), Ji Bingxuan, (Tibetan), Liu Jing, Liu Qi, Liu Peng, Liu Yuan, Liu Yunshan, Liu Dongdong, Liu Yongzhi, Liu Chengjun (Tibetan), Lu Zushan, Hui Liangyu (Hui), Zhu Zhixin, Zhu Wequn, Hua Jianmin, Liu Yandong (female), Liu Zhijun, Liu Qibao, Liu Mingkang, Liu Xiaojiang, Liu Jiayi, Xu Qiliang, Sun Dafa, Sun Zhongtong, Sun Chunlan (female), Sun Zhengcai, Sun (Hui), Li Zhaobing (Zhuang), Li Keqiang, Li Xueju, Li Xueyong, Li Jianguo, Li Rongrong, Li Haifeng (female), Li Jijun, Li, Li Shenglin, Li Jingtian, Li Yuanchao, Li Yizhong, Yang Jing (Mongolian), Yang Yuanyuan, Yang Yutang, Yang Yanyin (female), Yang Jiechi, Yang Chonghui, Xiao Jie, Wu Shuanghua, Wu Bangguo, Wu Shengli, Wu Aiying (female), Wu Xinxiong, (Zhang), Zhang Huaili, Zhang Gaoli, Zhang Haiyang, Zhang Dejiang, Lu Bing (Zhuang), Zhang Youli, Zhang Y (Hong Kong), Chen Lei, Chen Zhili (female), Chen Guorui, Chen Jianguo, Chen Kuiyuan, Chen Bingde, Fan Changlong, Lin Shusen, Shang Fulin, Luo Baoming, Luo Qingquan, Zhou Ji, Zhou Qiang , Zhou Xiaochuan, Zhou Shengxian, Zhou Yongkang, Zhou Bohua Study on the Effects of Different Kinds of Chinese Herbal Medicine on the Growth and Development of Rice (Oryza sativa L.) in China (in Chinese with English abstract) - "Journal of Anhui Agricultural Sciences" 2009 年 01 期 "Journal of Anhui Agricultural Sciences" Xu Guangsheng, Xu Shousheng, Xu Shaoshi, Gao Qiang, Guo Baoxiong, Guo Gengmao, Huang Xiaojing, Huang Huahua, Huang Qingyi (Female), Huang Xianzhong, Cao Jianming, Sheng Guangzu, Chang Wanquan, Fu Tinggui, Kang Lixin, Zhang Qinsheng (The Tujia People 's Republic of China), the Chinese Academy of Sciences, the People' s Republic of China, the People 's Republic of China, the People' s Republic of China, the People 's Republic of China, the People' s Republic of China, the People 's Republic of China, the People' s Republic of China, , Dai Xianglong, Wei Liqun (End)
Source: Xinhua News Agency (Beijing)